Verbouwing en uitbreiding van een hostel te Soest. Het rommelige, ad hoc gegroeide ensemble daterend uit de zestiger jaren, maakt plaats voor een aantrekkelijk carré dat optimaal inzet op de uitstraling van de bestaande historische bebouwing en de ruimtelijke kwaliteit van de bosrijke omgeving. In plaats van in te zetten op een schaalvergroting is gestreefd naar een compacter hostel: dubbel en meervoudig ruimtegebruik zorgen ervoor dat meer doelgroepen gelijktijdig kunnen verblijven op een kleinere vloeroppervlakte. Door delen van het hostel ‘uit te schakelen’, wordt fors bespaard op personeelskosten en energielasten en blijft de bezoeker het hostel in het laagseizoen als gezellig en druk ervaren.

De functionele en bouwkundige beperkingen van de bestaande opstallen enerzijds en het nieuwe imago van Stayokay anderzijds, stellen de organisatie voor een lastige keuze: nogmaals groot onderhoud uitvoeren of het hostel een structurele, ...

toekomstbestendige metamorfose laten ondergaan.

P·A heeft deze oplossingrichtingen tegen elkaar afgewogen. In nauwe samenspraak met Stayokay is een visie geformuleerd op het hostel, waarin de kernkwaliteiten zijn blootgelegd en de gewenste identiteit en doelgroepen zijn vastgelegd. Deze visie is vertaald in een Programma van Eisen (PvE). Op grond van het PvE zijn drie massastudies voor herontwikkeling gedefinieerd. Het eerste gaat uit van opwaardering van de bestaande opstallen. Het tweede richt zich op gedeeltelijke herontwikkeling van de opstallen. Het derde model gaat uit van gedeeltelijke sloop, compacte nieuwbouw en herontwikkeling van de overige opstallen. Middels een ‘beslismatrix’ zijn de modellen in zowel kwantitatieve als in kwalitatieve zin tegen elkaar afgewogen. Het laatste model blijkt het meest kansrijke. ...

Het slopen van het bestaande ‘middengebouw’, een donkere en laagwaardige kolos uit de zestigerjaren, genereert licht, lucht en ruimte voor de overige gebouwen. Er ontstaat een carré vorm die een besloten, serene patio omsluit. Looppaden in de patio vormen de verbinding tussen het hoofdgebouw, de nieuwbouw vleugel, het vergadergebouw en het slaapgebouw. De losse gebouwen waaruit het carré bestaat verschillen sterk van elkaar wat betreft bouwjaar, formaat, materiaal en uitstraling. Het ensemble is ruimtelijk met elkaar verbonden door de nieuwbouwvleugel, een pergola en translucente schermen. Om de eenheid verder te versterken zijn, met uitzondering van de historische bebouwing, alle gevels bekleed met verticale houten Douglas delen.

Het hoofdgebouw daterend uit de vroeg twintigste eeuw en van oudsher in gebruik als meisjeskostschool, is in oude luister hersteld. ...

Het gemetselde gebouw springt naar voren ten opzichte van de rest van het ensemble en vormt in alle opzichten het nieuwe hart van het hostel: hier bevinden zich de hoofdentree, de check in balie, de lounge, de keuken en het café. Een grote vide met een nieuwe entresol zorgt voor ruimtelijke dynamiek en voldoende capaciteit voor gasten.

Building Activity

  • Sander van Schaik
    Sander van Schaik added a digital reference, uploaded 14 media and updated
    .jpg .jpg .jpg .jpg .jpg .jpg .jpg .jpg .jpg .jpg .jpg .jpg .jpg .jpg
    about 5 years ago via OpenBuildings.com